Elk pondje door het mondje?

Veel mensen kampen met toenemend overgewicht. Meestal door de combinatie: slecht + te veel eten/drinken+ te weinig bewegen. Maar er zijn ook heel veel mensen waarbij je denkt: ‘ Dit klopt gewoon niet’. Mensen die gezond eten en regelmatig bewegen die maar niet willen afvallen.

Naast de frustratie van dit gegeven op zich horen zij ook anderen denken:  “Elk pondje gaat door het mondje”.

In dit blogartikel stel ik deze stelling aan de kaak. Is dat wel zo?

Hierbij ga ik uit van een mind/body approach van onder andere Jon Gabriel.

Overeten is een symptoom. Niet de oorzaak.

Ik splits dit artikel in delen, om het kort en leesbaar te houden.

Stress en Overgewicht

Vaak wordt stress gezien als een positieve verbrander waardoor je makkelijker afvalt. Na een scheiding, bijvoorbeeld kan iemand ineens 20 kilo zijn afgevallen zonder dat zij/ hij daar zijn best voor heeft hoeven doen. Maar er zijn 2 soorten stress. Acute stress en langdurige stress. Beide stress reacties ontstaan in onze hersenen. Onze hersenen, alhoewel zeer ontwikkeld, zijn in basis dierlijk/ basaal. Een gevoel van veiligheid is essentieel om gezond te zijn. Dat geldt voor zowel je emotionele als je fysieke welbevinden. Angsten en gevoelens van (on)veiligheid bepalen onze (emotionele en fysieke) reacties.

Bij acute stress kun je vanuit ons prehistorische brein denken aan de aanval van een leeuw. Een soortgelijke stressvolle gebeurtenis anno 21e eeuw is een (bijna) auto-ongeluk; Je lichaam reageert acuut met een keten van reacties, waaronder een verhoogde hartslag, verhoogde spierspanning en een verhoogde aanmaak van allerlei hormonen, waaronder de welbekende adrenaline.  Dit is de stress waardoor je afvalt. Wanneer je dit soort fysieke stressreacties vertoont in respons op een niet bedreigende situatie, zoals een telefoontje of als iemand voordringt in de rij, dreigt het gevaar overspannen te raken of burn-out te ontwikkelen.

Bij langdurige stress kun je vanuit ons prehistorische brein (ook wel reptielenbrein genoemd)  denken aan perioden van langdurige kou en een tekort aan voedsel. Onze hersenen zijn geprogrammeerd om te overleven. In tijden van langdurige ontberingen zal ten behoeve van de overleving de verbranding omlaag gaan en alle energie worden opgeslagen als vet. Dit is de stress waardoor het bijna onmogelijk is om af te vallen.

Maar welk soort ontberingen hebben wij in deze tijd in het Westen die vergelijkbaar zijn met langdurige kou en voedseltekorten?

Wat gebeurt er toch in de hersenen en lichamen van de Westerse mens die kampt met overgewicht en obesitas?

Afvallen is eigenlijk nauw verbonden met de hormonale afscheiding die gereguleerd wordt in de hersenen. Wanneer er na een traumatische ervaring in het lichaam een basisgevoel van onveiligheid is ontstaan kan dit zorgen voor een hormonale disbalans. Deze ervaring heb je zelf misschien niet zozeer als traumatisch bestempeld, maar kan toch grote impact hebben gehad.  Vaak valt er een moment aan te wijzen waarop de plotselinge, maar aanhoudende gewichtstoename is begonnen. Dit kan een verhuizing zijn, een scheiding, een sterfgeval, of een ongeluk. Of dat je werd gepest op school of op het werk.

Wanneer dit basisgevoel van onveiligheid zich in jou schuilhoudt en niet wordt aangepakt en verwerkt, dan zul je niet kunnen afvallen, voordat je met die gevoelens van onveiligheid aan de slag gaat. Je hersens zullen je dat onmogelijk maken. En je aansporen om meer en meer te eten omdat het immers een periode is van langdurige ontberingen. Tevens hebben de toevoegingen (zoetstoffen, kunstmatige kleur- en smaakstoffen, transvet, etc) in onze voeding ook een negatief effect op onze hormoonhuishouding. Hierdoor raak je in een neerwaartse spiraal. Hierover meer in deel 2.

Het is al langer duidelijk dat er veel onbewuste en emotionele facetten een rol spelen bij overgewicht. Deze fysiologische/ hormonale benadering van overgewicht is redelijk nieuw en spreekt mij zeer aan. Als gewichtscoach heb ik gezien dat het niet alleen een kwestie is van minder eten en meer bewegen. Je lichaam zit veel gecompliceerder in elkaar dan een simpele op- en aftelsom van calorieën intake en verbruik. Als jij je (onbewust) onveilig voelt zal je lichaam het vertikken dat extra gewicht los te laten.

Al denk ik dat de meeste mensen nog steeds overtuigd aanhanger zijn van de “-elk- pondje- gaat-door-het-mondje-” theorie…..

Stress en eten

  • Ervaar jij ook stress/ onrust rondom eten?
  •  Voel jij je soms gevangen in een neerwaartse spiraal van schuld en schaamte rondom eten en je lichaam?

Geef je dan op voor een ontmoetingsgesprek. 

In dit waardevolle gesprek krijg jij:

  • inzicht in je gedragspatroon
  • een heel andere kijk op jezelf en je eetgedrag
  • Een praktische eerste stap naar blijvende gedragsverandering.

Wel dien je dan even een vragenlijst in te vullen zodat ik weet waar jij moeite mee hebt. Zo kan ik je het beste helpen.